ข้อกำหนดทางกฏหมาย

now browsing by category

 

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. ต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยเเพร่ประกาศกรมประมง ว่าRead More

631 total views, 1 views today

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. ต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพRead More

538 total views, no views today

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพRead More

820 total views, 1 views today

ทำไมต้องลงทะเบียน???

การขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยง และรวบรวมสัตว์น้ำสRead More

574 total views, 1 views today

กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย

กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย กRead More

388 total views, no views today