ข้อกำหนดทางกฏหมาย

now browsing by category

 

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. ต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยเเพร่ประกาศกรมประมง ว่าRead More

434 total views, 1 views today

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. ต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพRead More

369 total views, 1 views today

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพRead More

599 total views, 2 views today

ทำไมต้องลงทะเบียน???

การขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยง และรวบรวมสัตว์น้ำสRead More

404 total views, 1 views today

กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย

กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย กRead More

248 total views, 2 views today