ปรสิต หรือ พาราไซต์ ( parasite) คืออะไร

ปรสิต หรือ พาราไซต์ ( parasite) คืออะไร ?

14570438_1135415789838360_1834704520832838157_nปรสิตก็คือ สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่เรียกว่า โฮส์ต เช่น มนุษย์ สัตว์ พืช โดยแย่งชิงอาหารจากสิ่งมีชีวิตนั้นๆอาจโดยจากเลือดหรือจากอาหารในลำไส้ และจะเจริญเติบโต สืบพันธุ์ ออกลูกหลานอยู่กับโฮส์ต ถ้าไม่มีโฮส์ตมันจะตาย
ปรสิตส่งผลเสียต่อกุ้งเครฟิชอย่างไรบ้าง คำถามต่อมาก็คือ ถ้าหากเราพบปรสิตพวกนี้ แล้วจะมีวิธีจัดการกับพวกมันอย่างไรให้ห่างไกลจากน้องกุ้งของเรา

– ขั้นตอนวิธีการในการกำจัด และรักษากุ้งจากเจ้าปรสิตพวกนี้กันหากพบว่ากุ้งของท่านมีปรสิตอาศัยอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ส่วนมากจะอยู่ใต้ท้อง ตามซอกต่าง ๆ บนตัวกุ้งเช่น ซอกตา ปาก ซอกขา เป็นต้น ให้เช็คว่าปรสิตได้มีการวางไข่ไว้บนตัวกุ้งด้วยรึ เปล่า โดยลักษณะของไข่ปรสิตจะเป็นจุดดำ ๆ ที่เกาะแน่นมากไม่สามารถขัดออกได้ ไม่เหมือนฝุ่นซึ่งใช้แปรงขัดก็ออก หากไม่พบการวางไข่พบแต่ตัวใหญ่ที่อาศัยเกาะกินน้องกุ้งของเรา ก็ถือว่าโชคดีมาก ๆ เพราะการกำจัดออกไปทำได้ไม่ยาก

– วิธีการจำกัดการแพร่กระจายของปรสิตหากพบว่ากุ้งตัวไหนมีปรสิตเกาะหรือมีไข่ปรสิตบนเปลือกให้ทำการแยกเลี้ยงกุ้ง ตัวนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ปรสิตขยายพันธุ์และไปเกาะกินกุ้งตัวอื่น ๆ ด้วยให้นำกุ้งที่มีปรสิตไปแช่ในน้ำเกลือเข้มข้น น้ำเกลือนี้ต้องเข้มข้นประมาณน้ำหนึ่งขันกับเกลือแกงหนึ่งกำมือ นำกุ้งแช่ทิ้งไว้ประมาณ ครึ่งชม.ึั่ง หลังจากนั้นนำกุ้งไปล้างในน้ำสะอาดที่พักแล้วสลัด ๆ ให้แน่ใจว่าปรสิตหลุดออกมาจากตัวกุ้งทั้งหมดแล้วจึงนำกลับไปใส่ในที่เลี้ยงการทำความสะอาดตู้หรือบ่อเลี้ยง ทิ้งน้ำทั้งหมด ทำความสะอาดหินปูพื้น หรือพื้นบ่อให้สะอาด และเติมน้ำตามปกติ เติมเกลือแกงลงในบ่อหรือตู้เลี้ยงของท่านปริมาณของเกลือ เช่น ตู้ 24 นิ้ว เติมเกลือแกงหนึ่งกำมือ ถ้าตู้เล็กหรือใหญ่กว่านั้นก็ลดหรือเพิ่มปริมาณของเกลือตามความเหมาะสม จะช่วยฆ่าเชื้อบางชนิดได้

-กรณีพบไข่ปรสิต ถ้าปรสิตได้วางไข่ไว้บนตัวกุ้งแล้วไม่สามารถขจัดออกไปได้ ให้ท่านหมั่นนำกุ้งแช่น้ำเกลือเข้มข้นทุก ๆ 7-10 วัน เพราะไข่จะฟักตัวออกมา ทำเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่ากุ้งจะลอกคราบ เมื่อกุ้งลอกคราบแล้วให้เก็บคราบของกุ้งทิ้งไป และรอให้กุ้งแข็งแรงกินอาหารได้ประมาณ 1 สัปดาห์ ให้นำกุ้งที่แข็งแรงแล้วแช่น้ำเกลือเข้มข้นอีกรอบ เพื่อเป็นการกำจัดปรสิตส่วนที่เหลือให้หมดไป นั่นแหละกุ้งของท่านก็จะกลับมาแข็งแรงมีชีวิตใหม่อีกครั้ง

ขั้นตอนที่สำคัญที่สุด คือ การดูแลพื้นตู้และพื้นบ่อให้สะอาดอยู่เสมอ เพราะกุ้งเครฟิชเป็นสัตว์น้ำที่กินอาหารด้วยวิธีการกัดแทะ จึงทำให้มีเศษอาหารต่าง ๆ ตกลงไปตามซอกหิน และพื้นบ่อ หากไม่มีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอก็จะเป็นแหล่งสะสม ทำให้เกิดการหมักหมมและก่อให้เกิดปรสิตขึ้นมาได้อีก เป็นวัฏจักรอย่างนี้เรื่อยไป ดังนั้น ขอย้ำว่า การที่กุ้งเครฟิช จะโต แข็งแรง หรือจะป่วยตาย การดูแลความสะอาดพื้นตู้ พื้นบ่อ เรียกว่าเป็นปัจจัยหลักเลยก็ว่าได้ หากท่านสามารถดูแลได้อย่างสม่ำเสมอ กุ้งของท่านจะเติบโตได้ดี ลอกคราบสม่ำเสมอ สวยงาม และแข็งแรงแน่นอน

ที่มา RCIC Societyวิธีการกำจัดปรสิต ให้พ้นไปจากกุ้งเครฟิช

original-1470983061321

หลังจากตอนที่แล้ว ก็ได้รู้จักกับปรสิต (Parasite) กันไปแล้วในเบื้องต้น ว่าคืออะไร และส่งผลเสียต่อกุ้งเครฟิชอย่างไรบ้าง คำถามต่อมาก็คือ ถ้าหากเราพบปรสิตพวกนี้ แล้วจะมีวิธีจัดการกับพวกมันอย่างไรให้ห่างไกลจากน้องกุ้งของเรา มาดูขั้นตอนวิธีการในการกำจัด และรักษาน้องกุ้งของเราจากเจ้าปรสิตพวกนี้กัน

หากพบว่ากุ้งของท่านมีปรสิตอาศัยอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ส่วนมากจะอยู่ใต้ท้อง ตามซอกต่าง ๆ บนตัวกุ้งเช่น ซอกตา ปาก ซอกขา เป็นต้น ให้เช็คว่าปรสิตได้มีการวางไข่ไว้บนตัวกุ้งด้วยรึเปล่า โดยลักษณะของไข่ปรสิตจะเป็นจุดดำ ๆ ที่เกาะแน่นมากไม่สามารถขัดออกได้ ไม่เหมือนฝุ่นซึ่งใช้แปรงขัดก็ออก หากไม่พบการวางไข่พบแต่ตัวใหญ่ที่อาศัยเกาะกินน้องกุ้งของเรา ก็ถือว่าโชคดีมาก ๆ เพราะการกำจัดออกไปทำได้ไม่ยาก ทีนี้มาดูวิธีการจำกัดการแพร่กระจายของปรสิต

หากพบว่ากุ้งตัวไหนมีปรสิตเกาะหรือมีไข่ปรสิตบนเปลือกให้ทำการแยกเลี้ยงกุ้งตัวนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ปรสิตขยายพันธุ์และไปเกาะกินกุ้งตัวอื่น ๆ ด้วย

ให้นำกุ้งที่มีปรสิตไปแช่ในน้ำเกลือเข้มข้น น้ำเกลือนี้ต้องเข้มข้นประมาณน้ำหนึ่งขันกับเกลือแกงหนึ่งกำมือ นำกุ้งแช่ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นนำกุ้งไปล้างในน้ำสะอาดที่พักแล้วสลัด ๆ ให้แน่ใจว่าปรสิตหลุดออกมาจากตัวกุ้งทั้งหมดแล้วจึงนำกลับไปใส่ในที่เลี้ยง

การทำความสะอาดตู้หรือบ่อเลี้ยง ทิ้งน้ำทั้งหมด ทำความสะอาดหินปูพื้น หรือพื้นบ่อให้สะอาด และเติมน้ำตามปกติ เติมเกลือแกงลงในบ่อหรือตู้เลี้ยงของท่านปริมาณของเกลือ เช่น ตู้ 24 นิ้ว เติมเกลือแกงหนึ่งกำมือ ถ้าตู้เล็กหรือใหญ่กว่านั้นก็ลดหรือเพิ่มปริมาณของเกลือตามความเหมาะสม จะช่วยฆ่าเชื้อบางชนิดได้

หากปรสิตได้วางไข่ไว้บนตัวกุ้งแล้วไม่สามารถขจัดออกไปได้ ให้ท่านหมั่นนำกุ้งแช่น้ำเกลือเข้มข้นทุก ๆ 7-10 วัน เพราะไข่จะฟักตัวออกมา ทำเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่ากุ้งจะลอกคราบ เมื่อกุ้งลอกคราบแล้วให้เก็บคราบของกุ้งทิ้งไป และรอให้กุ้งแข็งแรงกินอาหารได้ประมาณ 1 สัปดาห์ ให้นำกุ้งที่แข็งแรงแล้วแช่น้ำเกลือเข้มข้นอีกรอบ เพื่อเป็นการกำจัดปรสิตส่วนที่เหลือให้หมดไป นั่นแหละกุ้งของท่านก็จะกลับมาแข็งแรงมีชีวิตใหม่อีกครั้ง

ขั้นตอนที่สำคัญที่สุด คือ การดูแลพื้นตู้และพื้นบ่อให้สะอาดอยู่เสมอ เพราะกุ้งเครฟิชเป็นสัตว์น้ำที่กินอาหารด้วยวิธีการกัดแทะ จึงทำให้มีเศษอาหารต่าง ๆ ตกลงไปตามซอกหิน และพื้นบ่อ หากไม่มีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอก็จะเป็นแหล่งสะสม ทำให้เกิดการหมักหมมและก่อให้เกิดปรสิตขึ้นมาได้อีก เป็นวัฏจักรอย่างนี้เรื่อยไป ดังนั้น ขอย้ำว่า การที่กุ้งเครฟิช จะโต แข็งแรง หรือจะป่วยตาย การดูแลความสะอาดพื้นตู้ พื้นบ่อ เรียกว่าเป็นปัจจัยหลักเลยก็ว่าได้ หากท่านสามารถดูแลได้อย่างสม่ำเสมอ กุ้งของท่านจะเติบโตได้ดี ลอกคราบสม่ำเสมอ สวยงาม และแข็งแรงแน่นอน

1,671 total views, 1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *