ทำไมต้องลงทะเบียน???

การขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยง และรวบรวมสัตว์น้ำส่งเพื่อการส่งออก

➡ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.1/ทบ.2)
🔼 ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการด้านการประมง

 • เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ทบ.1) บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้ทำการเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำโดยวิธีธรรมชาติ, วิธีผสมเทียม หรือวิธีอื่นใด ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการทำในช่วงหนึ่งของวงจรชีวิตสัตว์น้ำนั้น (ทบ.1ก็คือใบที่พี่ๆไปขึ้นทะเบียนกันมาแหละค่ะ ใช้ซื้อขายแค่ในประเทศหรือใบขออณุญาติการเพาะฟัก/อนุบาล) มีอายุ 3 ปี
 • ผู้ประกอบการด้านการประมง(ทบ.2) บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำ ตามที่กรมประมงกำหนดเพื่อประโยชน์ในการขึ้นทะเบียน (ทบ.2 ก็คือใบที่ใช้สำหรับการรวบรวมเพื่อการนำเข้า-ส่งออกต่างประเทศค่ะ )➡การขึ้นทะเบียน สพอ./สรอ. มีอายุ2ปี
  🔼ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงและรวบรวมสัตว์น้ำสำหรับส่งออกเพื่อการเพาะเลี้ยง
 • สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับส่งออกเพื่อการเพาะเลี้ยง (สพอ.) สถานที่เพาะพันธ์ุ สถานที่อนุบาล หรือสถานที่เลี้ยง ไม่ว่าสัตว์น้ำนั้นจะมาจากการเพาะพันธ์ุหรือจากแหล่งธรรมชาติ
 • สถานที่รวบรวมสัตว์น้ำสำหรับส่งออกเพื่อการเพาะเลี้ยง(สรอ.) สถานที่พัก รวบรวม หรือบรรจุสัตว์น้ำเพื่อการจำหน่ายสัตว์น้ำนั้นต่อไป ไม่ว่าสัตว์น้ำนั้นจะมาจากการเพาะหรือแหล่งธรรมชาติ
  🚫ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนู้นกรมประมงจะให้คำแนะนำการเข้าตรวจฟร์ามเพื่อการตรวจตัวอย่างสัตว์น้ำและสถานที่ การเข้าออกของผู้เพาะและคนงาน การจัดการความสะอาด ที่จัดเก็บพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ระบบน้ำทั้งหมด ระบบน้ำทิ้ง ค่าpH ในน้ำ สุขภาพสัตว์ โรค ยา เคมี ไวรัสต่างๆและสุ่มตรวจตัวอย่างสัตว์น้ำ กรมประมงจะให้คำแนะนำและนัดวันเข้าไปตรวจว่าเราปฏิบัติตามหรือไม่
  🚫การเข้าตรวจจะเป็นระยะ ตามเกรดของฟรามและคุณภาพตอนเข้าตรวจครั้งแรก

  • เกรดA ตรวจปีละ 1ครั้ง
  • เกรดB ตรวจปีละ 2ครั้ง
  • เกรดC ตรวจปีละ 4ครั้ง
  • เกรดF ปรับปรุงฟร์ามอย่างน้อย 1 เดือนก่อนยื่นใบตรวจใหม่

🚁 หลังจากพี่ๆได้ใบรับรองทั้งหมดแล้ว สำหรับใครที่สงสัยในเรื่อง ทบ.1/ทบ.2 หรือ สพอ./สรอ. ในส่วนตรงไหนการติดต่อหรือเอกสาร สอบถามมาได้นะค่ะ เดี่ยวหนูมาลงข้อมูลการลงขายการติดต่อลูกค้าต่างชาติและการติดต่อชิบปิ้งในการขนส่งวิธีการแพ็คส่งนะค่ะ

ขออภัยถ้าผิดพลาดประการใด ขอบคุณค่ะ 🙏

Credit by : @!Z’prite

574 total views, 1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *